archives

Bent u klaar voor de start met de Omgevingswet?   KENNISSESSIE BODEM EN ONDERGROND VOOR BESTUURDERS  De komende jaren zijn er veel maatschappelijke opgaven, die niet zonder de bodem en ondergrond opgelost kunnen worden. De bodem, waar we samen vanuit verschillende verantwoordelijkheden beheerder van zijn, biedt vele mogelijkheden. Bijvoorbeeld voor duurzame energiewinning of -opslag, voor waterberging […]

Meer lezen

Het project ‘Samen de diepte in’ heeft als doel om gezamenlijk stappen te zetten bij de integratie van het onderdeel bodem & ondergrond onder de Omgevingswet. Gezien het feit dat de Omgevingswet streeft naar een integrale benadering van de totale fysieke leefomgeving in relatie tot het invullen van uiteenlopende maatschappelijke belangen, is dit geen eenvoudige […]

Meer lezen

De werkzaamheden in de regio’s zijn vanwege het Corona virus uitgesmeerd over een langere periode. Dit betekent dat Samen de diepte in langer actief zal zijn in de regio’s om kennis te verzamelen en opgedane kennis te delen. Wij gaan tot zeker eind 2020 door en zijn in gesprek met partijen over een vervolg in […]

Meer lezen

De drinkwatervoorziening en de energietransitie zijn opgaven die beide de ondergrond nodig hebben. Drinkwatermaatschappijen hebben de wettelijke verplichting drinkwater van goede kwaliteit te produceren en te leveren. In Nederland vormt het grondwater een ideaal reservoir voor drinkwaterwinning en daarom hebben drinkwaterbronnen een hoge mate van bescherming. Om drinkwaterwinning in de toekomst mogelijk te houden hebben […]

Meer lezen

Het eerste exemplaar van het boek ‘Megawet in wording – Klaar voor de start!’ is in ontvangst genomen door de heer Henk Jan Meijer, lid van de Eerste Kamer en voorzitter van de Kamercommissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving. Bij de overhandiging waren diverse leden van de Kamercommissie aanwezig. “Waardevol om naast alle wetgeving ook publicaties […]

Meer lezen

door: Alzira Schaap Hoe ziet de toekomstige energievoorziening eruit in jouw regio? Gemeenten en provincies zijn daar druk mee bezig. Het landelijke Klimaatakkoord stelt dat 16% van alle energie in 2023 uit duurzame bronnen moet komen en dat er op land (via wind en zon) 35 terawattuur (TWh) aan duurzame elektriciteit per jaar moet worden […]

Meer lezen

bron: Bodemplus In een brief informeert Staatssecretaris Van Veldhoven de Tweede Kamer over het ontwerp-Aanvullingsbesluit bodem in het kader van de Omgevingswet, waarover de Integrale Adviescommissie-Omgevingswet een advies heeft uitgebracht. In 2016 is een Integrale Adviescommissie Omgevingswet samengesteld. De Integrale Adviescommissie Omgevingswet adviseert het kabinet over wetgevingsproducten van de stelselherziening, te weten de voorstellen voor de Invoeringswet […]

Meer lezen

Afgelopen donderdag was er een bijeenkomst op een toepasselijke locatie. De locatie ‘GoudAsfalt’, is een voormalige industriële locatie met een erfenis in de bodem én een pilot in de omgevingswet. In opeengestapelde containers gingen we aan de slag. Ambtenaren en ambassadeurs van de gemeenten in Midden-Holland spraken over drie belangrijke opgaven in het gebied: energie, […]

Meer lezen