Het laatste nieuws

bron: boerderij.nl In 2030 moet alle landbouwgrond duurzaam beheerd worden. Het Nationaal Programma Landbouwbodems is ingesteld om dat doel mogelijk te maken samen met boeren, bedrijfsleven en overheden. Landbouwgrond is schaars en duur. Het is de basis voor boeren voor de teelt van gewassen en voor de veehouderij. Iedere boer kent dan ook het belang van […]

Meer lezen  

bron: gelderlander.nl NIJMEGEN  – Operatie Steenbreek, de campagne in Nijmegen om bestrating te vervangen door groen, ligt op koers. Het streven is dit jaar 100.000 stoeptegels te verwijderen, zowel op gemeentegrond als in voor- en achtertuinen van particulieren. Op dit moment staat de teller op 75.000. Dat meldt campagneleider Ingrid Kerkvliet.  De vergroening van de stad is onder […]

Meer lezen  

De regio Twente heeft onlangs een zeer fraai vormgegeven atlas uitgebracht. De Atlas is het resultaat van ontwerpers, planologen en beleidsmedewerkers van de veertien Twentse gemeenten. Er is veel data verzameld en verwerkt in kaarten, grafieken en infographics. De atlas gaat in op diverse thema’s, zoals ondergrond, circulaire economie, energie, voedsel & landbouw en nog […]

Meer lezen  

Afgelopen voorjaar vond het Bodem Breed Symposium plaats in Concertgebouw De Vereeniging te Nijmegen. Marco Vergeer heeft samen met Margot de Cleen en Co Molenaar een interessant artikel geschreven over dit symposium dat in het teken stond van de Sustainable Development Goals. Vrijwel alle landen hebben zich aan deze doelen voor 2030 gecommitteerd. Om dat […]

Meer lezen  

In het Algemeen Dagblad is aandacht voor de drukte in de ondergrond door de aanleg van warmtenetten. “De aanleg van warmtenetten, zwaardere stroomkabels en de vervanging van rioolbuizen leveren problemen op onder de Nederlandse grond. De bodem zit nu al overvol met leidingen en kabels. Extra graafwerk gaat veel overlast geven en zal meer schade […]

Meer lezen  

De aanleg van zonneparken kan samengaan met behoud en ontwikkeling van bodemkwaliteit, zeker als zij in noord-zuid richting staan. Dat is de conclusie van een literatuuronderzoek dat Omgevingsdienst Veluwe IJssel heeft laten uitvoeren door kennis- en adviesbureau CLM. Effecten van zonnepanelenRegionale overheden en particulieren stellen zich de vraag wat de effecten op de bodem zijn […]

Meer lezen  

Op 11 juli 2019 vond de eerste editie van de Brabantse Bodemborrel plaats. Een zeer divers gezelschap sprak met elkaar over de bodem in Midden- en West-Brabant. De wethouder van Alphen-Chaam sprak over de noodzaak van de bodem in opgaven waar de gemeente voor staat. Inleider Thomas Jansen liet zien hoe je meer inzicht in […]

Meer lezen  

“Samen de diepte in”; onder die vlag maakt een groot aantal decentrale overheden werk van de verankering van hun bodemaanpak in omgevingsvisies en omgevingsplannen. Lees het gesprek met Klaas van der Veen van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) en werkzaam bij team Bodem, Karen de Boer van de provincie Drenthe en Martijn Mekkink van Tauw […]

Meer lezen  

bron: Zoetermeer nieuws Signaleringskaarten maken de bodem en ondergrond van Zuid-Holland inzichtelijk. Dit helpt gemeenten en partners slimme keuzes te maken bij ruimtelijke planvorming. De ‘Signaleringskaarten Bodem en Ondergrond’ signaleren en agenderen belangrijke aspecten van de bodem en ondergrond in ruimtelijke en maatschappelijke opgaven. Het thema ondergrondse infrastructuur is recent toegevoegd. Op de kaarten is […]

Meer lezen  

Afgelopen donderdag was er een bijeenkomst op een toepasselijke locatie. De locatie ‘GoudAsfalt’, is een voormalige industriële locatie met een erfenis in de bodem én een pilot in de omgevingswet. In opeengestapelde containers gingen we aan de slag. Ambtenaren en ambassadeurs van de gemeenten in Midden-Holland spraken over drie belangrijke opgaven in het gebied: energie, […]

Meer lezen