In oktober 2020 zijn Deltares en de initiatiefnemers van ‘Samen de Diepte In’: TAUW, RoyalHaskoningDHV, Witteveen + Bos, begonnen met het programma ‘Ondergrond InZicht’.

Dit programma houdt zich bezig met samenwerking aan instrumenten ten behoeve van (3D) visualisatie van de ondergrond met als doel de diverse taken van decentrale overheden rond bodem en ondergrond, waaronder de werkzaamheden rondom de omgevingswet te ondersteunen. Dat kan gaan van bewustwording bij bestuurders/burgers bevorderen tot het beter inpassen van functies in de ondergrond en het kennen van effecten daarbij.

Doel
Doel van ons programma is uitwisselen wat er gebeurt en wat er (mogelijk) is. Daarnaast zullen we ook daadwerkelijk stappen zetten om een aantal vragen die spelen bij de deelnemers bij de kop te pakken en uit te werken naar (openbaar beschikbare) instrumenten.

Dit programma Ondergrond InZicht komt voort uit twee hieronder benoemde projecten en een hele reeks aan bijeenkomsten rond het thema ‘visualisatie van de ondergrond’, o.a. van het WEB en platform Bodembeheer:

  • Hoe vertaal je data naar voor andere beleidsvelden begrijpelijke informatie (met name via visualisatie en kaartmateriaal) voor het maken van een omgevingsvisie en – plan? Eindrapport beschikbaar op: www.bodemplus.nl.
  • Samen de diepte in: hoe zorgen we ervoor dat het thema Bodem & Ondergrond via de Omgevingswet kan blijven bijdragen aan maatschappelijke opgaven: wat is daarvoor nodig? www.samendedieptein.nl

Daarnaast gaat het project samenwerken met Bodembeheer van de Toekomst: www.samendedieptein.nl/bodembeheer-van-de-toekomst.
De looptijd is van oktober 2020 t/m november 2021.

Momenteel formeren we het netwerk rond dit programma, er is al een aantal gemeentes, omgevingsdiensten en provincies die hebben aangegeven mee te doen. Wij doen hierbij graag een oproep: Is dit iets wat uw interesse heeft en waar u aan mee zou willen doen of wilt u op de hoogte gehouden worden over dit programma. Neem dan vrijblijvend contact met ons op via: ondergrondInZicht@deltares.nl

Op initiatief van

logo_deltares
LogoWB