Community of Practice

In het afgelopen decennia kwamen veel verschillende tools en type visualisaties op de markt. De mogelijkheden van deze software en programma’s lijken oneindig. Om het gebruik van visualisaties van de ondergrond te bevorderen lijkt het dus onnodig om een nieuwe passende tool te vinden. Uit gesprekken met gebruikers kwam de behoefte naar voren om een overzicht te creëren in de diversiteit van instrumenten en tools die er al beschikbaar zijn. Ook is er duidelijk behoefte om voorbeelden en ervaringen met het ontwikkelen en/of gebruiken van visualisaties uit te wisselen.

Doel

Het doel van deze Community of Practice is dus om het gebruik van ondergrondvisualisaties verder te ontwikkelen. Dit doen we door met de gebruikers en aanbieders van ondergrondvisualisaties kennis, voorbeelden en ervaringen uit te wisselen. Zo kunnen de deelnemers elkaar inspireren en helpen in het gebruik van visualisaties van de ondergrond. De resultaten van de Community of Practice worden ook gebruikt om de ‘toolbox’, waarin instrumenten en voorbeelden worden verzameld en ontsloten’, aan te vullen en aan te scherpen.

De eerste bijeenkomst

Op 15 april 2021 was de eerste Community of Practice. De digitale tafel was gevuld met gebruikers, maar ook met de aanbieders van tools en visualisaties. Op deze manier komen vraag en aanbod bij elkaar aan tafel. De redenen van deelname was voor allen verschillend, maar alle deelnemers hebben een vergelijkbaar doel: het verder ontwikkelen van visualisaties van de ondergrond.

De belangrijkste uitkomst van de eerste bijeenkomst was dat er een grote behoefte is aan kennis over het gebruik van de tools, maar ook aan inspiratie en voorbeelden waar tools en visualisaties zijn ingezet bij het oplossen van grote vraagstukken. Drie belangrijke thema’s kwamen naar voren:

  1. De energietransitie en bodemenergie
  2. Klimaatadaptatie en waterberging
  3. Inzicht in de drukte in de ondergrond

De tweede bijeenkomst

Op 1 juli 2021 was de tweede bijeenkomst van de CoP. In deze CoP besteedden we aandacht aan het thema (her)ontwikkelen van stedelijk gebied, waarbij onder andere aandacht is voor klimaatadapatie en waterberging en de drukte in de ondergrond. Meerdere deelnemers gaven inspirerende voorbeelden van vraagstukken en oplossingen door het gebruik van ondergrondvisualisaties.

De derde bijeenkomst

Op donderdag 23 september staat de derde bijeenkomst van de Community of Practice (CoP) op de agenda. Deze sessie zal ingaan op projectvoorbeelden/casussen binnen het thema energietransitie en bodemenergie. Aanmelden voor deze sessie kan via ondergrondInZicht@deltares.nl.

Aanmelden

De derde Community of Practice staat gepland op 23 september 2021. Bij deze bijeenkomst zullen we aandacht besteden aan casussen in het thema energietransitie en bodemenergie. Heeft u interesse om deel te nemen aan de Community of Practice of heeft u een interessante casus? Neem dan contact met ons op via: ondergrondInZicht@deltares.nl

Sessieverslagen 

15-4-2021 Verslag Community of Practice 1

1-7-2021 Verslag Community of Practice 2