archives

Bron: ENBO ‘Naast grote maatschappelijke uitdagingen als de klimaatverandering en de noodzakelijke circulaire economie vragen ook andere, culturele en technologische veranderingen om een bijdrage van SIKB’. Aldus SIKB-directeur Henk Koster over de opgaven die dit jaar aan de organisatie worden gesteld.  Kennis naast protocollen‘Waar we in het verleden misschien meenden dat we met protocollen en […]

Meer lezen

Bron: UP Aan de slag met de Omgevingswet heeft in samenwerking met Rijkswaterstaat Bodem+ en het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond een wegwijzer en praatplaat gemaakt om overheden te ondersteunen helpt bij het procesontwerp en de vormgeving van een vrijwillig (onverplicht) programma. Hoe ontwerp je een vrijwillig programma?Wil je weten hoe je een vrijwillig programma ontwerpt […]

Meer lezen

De invoering van de Omgevingswet kost meer tijd dan verwacht. Dat schrijft minister Stientje van Veldhoven voor Milieu en Wonen aan de Eerste en Tweede Kamer. In de brief gaat de minister in op de haalbaarheid van de inwerkingtreding per 1 januari 2021. De combinatie van een stevige implementatieopgave en de maatregelen rond het coronavirus […]

Meer lezen

In het kader van de Academic Consultancy Training (ACT), heeft een groep studenten van de Wageningen Universiteit zich afgelopen najaar gestort in het onderzoek naar de ondergrondse mogelijkheden om een wijk in Almelo volledig energieneutraal te krijgen. Almelo voorziet bij de energietransitie een belangrijke rol voor ondergrondse energiesystemen, maar heeft nog niet duidelijk hoe die […]

Meer lezen

De Basisregistratie Ondergrond (BRO) is een centrale database met publieke gegevens over de Nederlandse ondergrond en onderdeel van het stelsel van basisregistraties. De overheid beoogt met de BRO de informatievoorziening te verbeteren door publieke gegevens over de ondergrond op een gestandaardiseerde wijze aan zowel overheden als andere partijen ter beschikking te stellen. De Wet basisregistratie […]

Meer lezen

Nieuwsbrief SeptemberDownload

Meer lezen

bron: rijksoverheid.nl ©Ministerie van LNV Werk maken van de overgang naar kringlooplandbouw en een duurzame visserij. Dat staat voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) centraal in het begrotingsjaar 2020. De begroting van het ministerie van LNV overstijgt dit jaar de 1 miljard euro. LNV zet zich in voor het in balans brengen […]

Meer lezen

bron: boerderij.nl In 2030 moet alle landbouwgrond duurzaam beheerd worden. Het Nationaal Programma Landbouwbodems is ingesteld om dat doel mogelijk te maken samen met boeren, bedrijfsleven en overheden. Landbouwgrond is schaars en duur. Het is de basis voor boeren voor de teelt van gewassen en voor de veehouderij. Iedere boer kent dan ook het belang van […]

Meer lezen

bron: gelderlander.nl NIJMEGEN  – Operatie Steenbreek, de campagne in Nijmegen om bestrating te vervangen door groen, ligt op koers. Het streven is dit jaar 100.000 stoeptegels te verwijderen, zowel op gemeentegrond als in voor- en achtertuinen van particulieren. Op dit moment staat de teller op 75.000. Dat meldt campagneleider Ingrid Kerkvliet.  De vergroening van de stad is onder […]

Meer lezen

De regio Twente heeft onlangs een zeer fraai vormgegeven atlas uitgebracht. De Atlas is het resultaat van ontwerpers, planologen en beleidsmedewerkers van de veertien Twentse gemeenten. Er is veel data verzameld en verwerkt in kaarten, grafieken en infographics. De atlas gaat in op diverse thema’s, zoals ondergrond, circulaire economie, energie, voedsel & landbouw en nog […]

Meer lezen