Webinars

Vanuit het programma organiseren we regelmatig werksessies en webinars waar we onze bouwstenen, producten of specifieke hulpmiddelen uitleggen en gebruiken. Hou onze website en nieuwsbrief in de gate voor de opkomende sessies, of bekijk ze hier terug!

Webinar: Werksessie Voedselbossen

Bekijk de video

Er komen steeds meer voedselbossen in Nederland. Gemeenten zoeken naar mogelijkheden in hun lokale regelgeving om voedselbossen te faciliteren en te stimuleren. De Green Deal Voedselbossen krijgt veel vragen uit de praktijk over lokale wet- en regelgeving. We proberen de vragen vanuit gemeentes en praktijk samen te brengen in een aantal producten voor gemeentes. In de werksessie toetsen we de concept-versies van de stukken en gingen we aan de slag met de vraag: Op welke wijze kunnen we voedselbossen meenemen in het Omgevingsplan?

Webinar: Regels in het Omgevingsplan

Bekijk de video

In deze werksessie bij het Symposium Bodembreed op 10 juni bespraken we het proces dat gemeenten doorlopen bij het opstellen van het omgevingsplan. We zoomden hierbij in op de staalkaart die is ontwikkeld, waarin voor een aantal activiteiten voorbeeldregels zijn opgesteld, inclusief een artikelsgewijze toelichting. Waar let je op in je omgevingsplan? Welke regels zijn van toepassing? De casus start vanaf 29 min.

Webinar: Bodem in het omgevingsplan

Bekijk de video

Tijdens dit webinar zoomen we in op het onderdeel bodem in het omgevingsplan. Welke regels geeft het Rijk mee? En welke mogelijkheden heeft de gemeente om eigen regels te stellen? Aan de hand van concrete voorbeelden schetsen we voorbeeldregels.

Webinar: Grondwater met Ambitie

Bekijk de video

Op 21 mei vond de webinar Grondwater met Ambitie plaats, hierin stond centraal hoe je samen met andere overheden om kunt gaan met grondwater onder de Omgevingswet. Hoe kun je grondwater benutten en hoe kun je grondwater beschermen? Bekijk hier het webinar en de presentatie.

Webinar: Bodembreed

Bekijk de video (19 min: meer over de bouwstenen, 50 min: implementatie)

Op donderdag 11 februari heeft het programma Bodembeheer van de Toekomst samen met Samen de Diepte het allereerste Digitale Bodembreed webinar gegeven. Hier waren maar liefst 199 deelnemers bij aangehaakt, van medewerkers van gemeenten en omgevingsdiensten, tot mensen uit bedrijfsleven, wetenschap en adviesbureaus. Naast een korte introductie op ons programma, hebben we uitvoerig stilgestaan bij het Aanvullingsspoor bodem Omgevingswet, betekenis voor het omgevingsplan en de producten als hulpmiddel hierbij. De slides kun je hier terugkijken.