BOUWSTEEN

Ondergrondse functies

Gemeenten hebben te maken met nieuwe maatschappelijke opgaven: woningbouw, vergroening, energiesystemen, waterberging, ondergrondse infrastructuur en meer. Deze moeten worden ingepast in een nu al te drukke ondergrondse ruimte. Dat alles gebeurt in een situatie waarin het ondergronds ordenen geen dagelijkse praktijk is en in de steden ook nog zelden is georganiseerd, waardoor mandaat en budget vaak ontbreken. Steden melden problemen: als we in bepaalde delen van ons bebouwd gebied nu niet de regie pakken a) kunnen een aantal opgaven geen ondergrondse ruimte vinden, b) gaan we nog wel beschikbare ondergrondse ruimte weggeven aan functies die we op de langere termijn minder relevant vinden en c) wordt het beheer van de ondergrondse ruimte onbetaalbaar en technisch complex.

Contactpersoon

Josephine Paulussen
jpaulussen@haarlem.nl

Doel

Deze bouwsteen focust op het ordenen en positioneren van ruimtelijke functies in de ondergrondse ruimte, in het besef dat daar een natuurlijk systeem is dat kansen biedt en kwetsbaarheden met zich meedraagt. Daarbij gaat het om het afwegen van functies en het organiseren dat projecten in hun onderlinge samenhang worden beoordeeld (in ‘ontmoetingsruimten’). In de bouwsteen gaat het niet om de inpassing van de functies zelf, dat is een samenspel met de andere bouwstenen van het programma.

Team

Het team bestaat uit Marco Vergeer (adviseur, Royal HaskoningDHV), Josephine Paulussen (juriste, gemeente Haarlem), Rene Smolders (specialist, gemeente Breda), Han de Wit (adviseur, TAUW).

Producten

Juridische frames

Een overzicht van de relevante regelgeving en de lokale afwegingsruimte per onderwerp.

Informatie volgt.

Informatiebladen

In de informatiebladen hebben we voor een aantal onderwerpen – waar veel vragen of onduidelijkheden over zijn – de relevantie informatie voor u op een rijtje gezet:

Informatie volgt.

Voorbeeldregels

Gelet op gebied, activiteit en ambitie, voorbeelden geven hoe je het in het Omgevingsplan kunt regelen, inclusief toelichting.

Informatie volgt.

Vraag en antwoord

Vragen en antwoorden die opkomen tijdens de behandeling van deze bouwsteen worden beantwoord en op de website van ‘Bodembeheer van de Toekomst’ geplaatst.