BOUWSTEEN

Voedselbossen

Er komen steeds meer voedselbossen in Nederland. Gemeenten zoeken naar mogelijkheden in hun lokale regelgeving om voedselbossen te faciliteren en te stimuleren. Initiatiefnemers ondervinden echter problemen met de (sectorale) wetgeving bij de verwezenlijking van voedselbossen. In deze bouwsteen zoeken we uit welke problemen we in het Omgevingsplan kunnen oplossen.

Onze definitie van een voedselbos:
Een door mensen ontworpen productief ecosysteem naar het voorbeeld van een natuurlijk bos, met een hoge diversiteit aan meerjarige en/of houtige soorten, waarvan delen (vruchten, zaden, bladeren, stengels ed.) voor de mens als voedsel dienen. Met aanwezigheid van:

  • Een kruinlaag van hogere bomen
  • Minimaal 3 van de andere niches of vegetatielagen van resp. lagere bomen, struiken, kruiden, bodembedekkers, ondergrondse gewassen en klimplanten
  • Een rijk bosbodemleven

Een voedselbos heeft een robuuste omvang, d.w.z. een oppervlakte van minimaal 0,5 hectare in een ecologisch rijke omgeving; in een ernstig verarmde omgeving is een minimale oppervlakte tot 20 hectare vereist.

Contactpersoon

Josephine Paulussen
jpaulussen@haarlem.nl

 

Doel

De ambitie is om (onnodige) wettelijke hobbels voor Voedselbossen te verhelpen. In deze bouwsteen maken we daarvan een analyse met als doel:

  • Komen tot een concrete ‘leidraad’ waarmee gemeenten, waterschappen en provincies kunnen komen tot regels in hun Omgevingsplan/verordening, deze tekst is onderdeel van het werk van Bodembeheer van de Toekomst
  • Opstellen van voorbeeldregels die gemeenten kunnen opnemen in hun omgevingsplan
  • Vaststellen welke juridische hobbels niet in lokale regelgeving genomen kunnen worden en waarvan escalatie naar regionale of nationale regelgeving wenselijk is. Dit zal aan de begeleidingscommissie van BvdT en aan de Green Deal voedselbossen worden gerapporteerd

Team

Het team bestaat uit Josephine Paulussen (jurist, gemeente Haarlem) en Marco Vergeer (strategisch adviseur, Royal HaskoningDHV).

Er is een samenwerking met mensen van de Green Deal Voedselbossen

Producten

We werken toe naar de volgende producten:

  • Een concrete ‘handleiding/leidraad’ waarmee gemeenten, waterschappen en provincies kunnen komen tot regels in hun Omgevingsplan/verordening
  • Voorbeeldregels die gemeenten kunnen opnemen in hun omgevingsplannen
  • Een notitie met welke juridische hobbels niet in lokale regelgeving genomen kunnen worden en waarvan escalatie naar regionale of nationale regelgeving wenselijk is. Dit zal aan de begeleidingscommissie van BvdT en aan de Green Deal voedselbossen worden gerapporteerd

Daarnaast wordt er een werksessie georganiseerd.

Juridische frames

Een overzicht van de relevante regelgeving en de lokale afwegingsruimte per onderwerp.

Voedselbossen (80% versie)

Informatiebladen met achtergrondinformatie over:

Informatieblad voedselbossen mogelijk maken in het omgevingsplan (80% versie)

Voorbeeldregels:

Gelet op gebied, activiteit en ambitie, voorbeelden geven hoe je het in het Omgevingsplan kunt regelen, inclusief toelichting.

Vraag en antwoord:

Vragen en antwoorden die opkomen tijdens de behandeling van deze bouwsteen worden beantwoord en op de website van ‘Bodembeheer van de Toekomst’ geplaatst.